Ett hål i en stenvägg vid sprängning.

Ett hål i en bergvägg, förmodligen bergsprängt.

Om oss

Sprängaren i Stockholm