Två personer på en byggarbetsplats.

Sprängning

Ett hål i en bergvägg, förmodligen bergsprängt.

Om oss

Sprängaren i Stockholm