En grävskopa som utför markarbete efter bergspräckning.

Om oss

Ett hål i en bergvägg, förmodligen bergsprängt.

Om oss

Sprängaren i Stockholm